Nét đẹp văn hóa Người Mường Thanh

(STVN). Năm năm 2020, với nhiều khó khăn bủa vây, nhưng Tập đoàn Mường Thanh đã đoàn kết vượt khó, đảm bảo đời sống và việc làm cho hơn 25 nghìn CBVN và tham gia tích cực vào các hoạt động...

Văn hóa Than-Giá trị khác biệt

Sau 11 năm nghỉ hưu (2009 - 2020) tôi vẫn vô tình được nghe những người đã đến thăm Quảng Ninh khen Văn hoá Ngành Than, khen Thợ Mỏ cần cù, dũng cảm, chân thành, cởi mở nhưng rất thẳng thắn......

Hình ảnh xấu xí của Thủ đô

(STVN). Hình ảnh “Chị lao công” và “Tiếng chổi tre” (tên bài thơ của Tố Hữu) “Như sắt/Như đồng/Chị lao công/Đêm đông/Quét rác...” đã đi vào văn chương, nhạc họa với vẻ đẹp bình...