Gặp mặt mừng Xuân Canh Tý ngày 12-01-2020

Gặp mặt mừng Xuân Canh Tý ngày 12-01-2020