Lãnh đạo HH làm việc với các nhà KH Nga,16-6-2019

Lãnh đạo HH làm việc với các nhà KH Nga,16-6-2019