Thương nhớ bác An Thuyên

(STVN). Anh em đồng hương Nghệ An chúng tôi thường gọi Thiếu tướng – Nhạc sĩ An Thuyên là bác An Thuyên. Bác An Thuyên cũng gọi chúng tôi bằng chú. Trưa 3/7/2015, bác An Thuyên gọi điện cho tôi,...